ตาลปัตร

ตาลปัตร ถ้าตามรูปศัพท์จริงๆแล้ว แปลว่า พัดใบตาล หรือ พัดใบลาน
 
ตาลปัตร ใช้สำหรับ บังหน้า เวลาทำพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์ เช่น ในเวลาให้ศีล ให้พร...
ตาลปัตรที่ใช้ทั่วไป เรียกว่า พัดรอง เป็นคู่ กับคำว่า พัดยศ ซึ่งเป็น พัด พระราชทาน บอกตำแหน่งชั้นสมณศักดิ์ ที่เรียกกันว่า ตาลปัตรพัดยศ

ถุงใส่ตาลปัตร 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿79 ฿79
฿45 ฿45 -43%
 

 

Best Seller

ถุงใส่ตาลปัตร 002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
฿55 ฿55 -39%
 

 

ตาลปัตร 008 #1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตรวาดภาพ 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,399 ฿1,399
฿750 ฿750 -46%
 

 

Best Seller

ตาลปัตรนักธรรมเอก 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
฿3,899 ฿3,899 -22%
 

 

ตาลปัตร 009

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
฿1,299.99 ฿1,299.99 -48%
 

 

ตาลปัตร 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
฿120 ฿120 -45%
 

 

ตาลปัตร 002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
฿100 ฿100 -47%
 

 

ตาลปัตร 003

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
฿100 ฿100 -47%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 004

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
฿100 ฿100 -47%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 005

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
฿350 ฿350 -42%
 

 

ตาลปัตร 111

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
฿2,399 ฿2,399 -47%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 111#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
฿2,399 ฿2,399 -47%
 

 

ตาลปัตร 112

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
฿2,399 ฿2,399 -47%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 112#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,599 ฿4,599
฿2,299 ฿2,299 -50%
 

 

ตาลปัตร 006

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
฿700 ฿700 -30%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 007

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,400 ฿3,400
฿2,800 ฿2,800 -18%
 

 

ตาลปัตร 008

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 010

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 011

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 012

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 014

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 013

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 015

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 016

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 017

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตร 018

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
฿700 ฿700 -26%
 

 

Best Seller

ตาลปัตร 019

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
฿700 ฿700 -26%
 

 

ตาลปัตร 020

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
฿700 ฿700 -22%
 

 

ตาลปัตร 021

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
฿700 ฿700 -26%
 

 

ตาลปัตร 022

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
฿700 ฿700 -26%
 

 

ตาลปัตร 023

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

ตาลปัตร 024

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตร2หน้า 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตรศพ 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿999 ฿999
฿600 ฿600 -40%
 

 

ตาลปัตรศพ 001#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,190 ฿1,190
฿700 ฿700 -41%
 

 

Best Seller

ตาลปัตรศพ 001#3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,190 ฿1,190
฿700 ฿700 -41%
 

 

ตาลปัตรศพ 001#2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,190 ฿1,190
฿700 ฿700 -41%
 

 

New
Best Seller

ตาลปัตรศพ 002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,790 ฿1,790
฿1,200 ฿1,200 -33%
 

 

New
Best Seller

ตาลปัตรศพ 003

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
฿2,800 ฿2,800 -20%
 

 

Best Seller

ตาลปัตรศพ 004

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,590 ฿3,590
฿2,799 ฿2,799 -22%
 

 

ตาลปัตรศพ 004#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,590 ฿3,590
฿2,799 ฿2,799 -22%
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,590 ฿4,590
฿3,290 ฿3,290 -28%
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 002#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,590 ฿4,590
฿3,350 ฿3,350 -27%
 

 

New

ตาลปัตรศพ 005

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตรประดิษฐ์ 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
฿900 ฿900 -25%
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 003

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตรประดิษฐ์ 003#1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 007

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 006

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 005

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ชุดตาลปัตร 003

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ตาลปัตรประดิษฐ์ 008

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 002

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

ชุดตาลปัตร 009

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 001

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 006

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตาลปัตรประดิษฐ์ 004

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 008

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 005

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 004

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 007

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 010

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

ชุดตาลปัตร 011

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ชุดตาลปัตร 012

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้